0 szt. 0,00 zł
  • 0 szt.
  • Netto (zł) 0,00 zł
  • Brutto (zł) 0,00 zł
  • Do kasy
Zaloguj się Zarejestruj się

Zwroty i Reklamacje

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru zgodnie z rozdziałem 4, Art.27, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r.(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na drodze jednoznacznego świadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), także można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Zwracane towary muszą być kompletne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy na adres:

Czas na Zakupy
Firma Handlowa PULIO
ul. Żegiestowska 3
50-540 Wrocław

Koszt zwrotu towaru ponosi klient. Nie przyjmujemy zwrotów za zaliczeniem pocztowym.
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz za koszty wysyłki towaru do Konsumenta.
Zwrot kosztów wysyłki dotyczy jedynie najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sklep, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 Rozdział 4 Art.33.).


Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia. Reklamację można zgłosić obsłudze sklepu telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.

Reklamowany produkt należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną na adres naszej firmy.
Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep zwróci Klientowi koszty wysłania przesyłki.


Pełne brzmienie regulaminu znajduje się tutaj.

Średnia ocena: Zaloguj się, by ocenić ten dokument

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka
Zamknij

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka